Właściwości przewodzenia na co zwrócić uwagę

Właściwości przewodzenia na co zwrócić uwagę

Jak wiadomo na przewodność cieplną wpływa kilka czynników a wśród nich :

  • czynnik spieniający
  • gęstość piany
  • rozmiar komórki
  • typ komórek
  • temperatura
  • starzenie środowiskowe

Większość pian zamknięto komórkowych wykorzystujących HCFC jako czynnik spieniający mających gęstości od 32 do 48kg/m3 osiąga największą wartość współczynnika R. Poniżej gęstości 32 kg/m3 zmniejsza się ilość zamkniętych komórek i poprawnej struktury komórkowej  co powoduje podwyższenie przewodności cieplnej. Powyżej 48kg/m3 przewodzenie wewnątrz polimeru przyczynia się znacząco do przewodzenia samej piany. Otwarto komórkowy system o nazwie handlowej Sealection 500 wykorzystujący jako czynnik spieniający wodę może zapewnić wartość współczynnika R na poziomie 1,5/cm.

Dobra matryca komórkowa i wyjątkowo niska przepuszczalność powietrza powoduje, że ten sam materiał ma lepszą wydajność niż jakiekolwiek materiały włókniste lub izolacje wypełniające.

Ilość wody zakumulowana w wyznaczonym czasie w strukturze otwarto komórkowej  mówi nam o absorpcji wody poprzez materiał. I wbrew mylnym zapewnieniom nieuczciwych wykonawców otwarte komórki przyczyniają się do absorpcji wody poprzez ich zdolności kapilarne, ale przyczyniają się również do ułatwionego wysychania. Każda piana otwarto komórkowa nie stanowi hydroizolacji i powinna być zabezpieczona barierą paroszczelną.

Bariera paroszczelna powinna zostać umieszczona po ciepłej stronie izolacji.

Share via:

Comments are closed.