Izolacje w rolnictwie

Izolacja kurników

izolacje kurnikówDo zdrowej i dochodowej hodowli drobiu niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej temperatury oraz wilgotności powietrza. W uzyskaniu odpowiednich warunków pomóc może odpowiednia izolacja z zastosowaniem pianki poliuretanowej, która zapewni utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu oraz środowiska chowu drobiu, jak również zlikwiduje czynniki narażające hodowców na straty finansowe.

Utrzymanie odpowiednich warunków wewnątrz kurnika ma wpływ na zdrowie zwierząt, natomiast nakłady finansowe na energię potrzebną do wytworzenia odpowiedniego środowiska chowu decydują o opłacalności hodowli.

Izolacja Obory

Zbyt wysoka wilgotność która obecna jest w przypadku hodowli zwierząt, spowodowana jest jej specyfiką oraz następstwem problemów. Największymi źródłami pary wodnej są koryta z wodą, odchody. W pomieszczeniach hodowlanych wilgotność może wynosić nawet 85% co ma destrukcyjne przełożenie na izolacje włókniste. W takich warunkach najwydajniejsze jest stosowanie izolacji z pianki poliuretanowej ponieważ wykazuje ona wysoką odporność na wilgoć, wodę czy ciężkie warunki środowiskowe.

Szczelność pianki, umożliwia pełną kontrolę warunków środowiskowych, bez ryzyka niekontrolowanego napływu i odpływu powietrza, powodującego niekorzystne dla zwierząt skoki wilgotności oraz temperatury. Ważną zaletą jest również możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, co ułatwia prace oraz utrzymanie czystości i higieny. Niezmienność parametrów izolacyjnych niezależnie od panującego agresywnego środowiska otaczającego, stawia piankę na pierwszym miejscu wśród izolacji termicznych.

Izolacja chlewni

Wydajność hodowli trzody chlewnej uzależniona jest w dużej mierze od warunków panujących w budynku. Złe warunku przyczniają się do rozwoju grzybów, pleśni oraz bakterii powodujące choroby co ma niekorzystny wpływ na kondycje trzody. Zapewnienie odpowiedniej wilgotności oraz temperatury ma szczególny wpływ na dobry stan zwierząt.

Pianka poliuretanowe zastosowana w izolacji chlewni zapewnia odpowiednią temperature oraz przyczynia się do eliminacji czynników narażających trzodę na choroby.
Izolacja pianką poliuretanową pozwala na obniżenie kosztów wytworzenia ciepła oraz usprawnia działanie systemu wentylacji. Pianka poliuretanowa jest obojętna chemicznie. Jest całkowicie odporna na środki odkażająco-czyszczące oraz na działanie dwutlenku węgla, amoniaku, siarkowodoru, metanu, czy innych kwasów i zasad.