Termorenowacja kościołów

Termorenowacja kościołów

ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW SAKRALNYCH

W większości budynków sakralnych w Polsce konstrukcje dachowe są najczęściej drewniane. Zwiększenie ich izolacyjności termicznej jest stosunkowo proste i mało kosztowne oraz możliwe do wykonania w trakcie użytkowania obiektu. Jednym ze sposobów wykonania termoizolacji więźby dachowej jest natrysk piany poliuretanowej. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma rozwiązaniami.

Termorenowacja kościołów wykonywana jest obecnie przy udziale Unii Europejskiej, która wspiera wszelkiego rodzaju termomodernizacje obiektów publicznych.

Może to być piana otwarto komórkowa jak również na wysezonowaną więźbę dachową piana zamknięto komórkowa. Piana zamknięto komórkowa dodatkowo wzmacnia całą konstrukcję dachu pełnią rolę termo, hydro i wiatro izolacji.

Jednolita warstwa natryskowa bez łączeń powoduje, że otrzymujemy szczelną izolację dzięki której sprawność energetyczna budynków sakralnych wzrasta znacznie szybciej niż zastosowanie tradycyjnych materiałów, które nie zawsze są skuteczne w przypadku tego typu rozwiązań.

W ostatnich latach wymagania użytkowników obiektów sakralnych odnośnie do komfortu cieplnego znacząco wzrosły. Nie do pomyślenia jest dziś użytkowanie kościoła nieogrzewanego, co jeszcze kilkanaście lat temu było uznawane za dopuszczalne. Natomiast koszty ogrzewania obiektu przerastają często możliwości ekonomiczne parafii.

Zastosowanie izolacji natryskowych powoduje obniżenie kosztów ogrzewania obiektów sakralnych nawet o 50% i tym samym zainstalowanie urządzeń grzewczych o niższych wydajnościach.

Poprawa właściwości energetycznych świątyni to nie tylko oszczędność dla proboszczów ,  ale również podwyższenie komfortu parafian.

Zapraszamy do wyceny izolacji budynków sakralnych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w izolacji tego typu budynków i odpowiednim sprzęcie umożliwiającym izolacją nawet najwyższych konstrukcji jesteśmy w stanie sprostać najbardziej nietypowym obiektom.

Share via:

Comments are closed.